इमिसमा समस्या भयाे, अब यसाे गर्नाेस ।

बिनाेद बजगाइ, इमिसमा काम गर्ने तरीका

इमिस लगइन गरेपछि

१. सबैभन्दा पहिला स्कुल प्रोफाइलको काम गर्नु

जसमा कति कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र स्वीकृत मिति राख्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै ७सम्म पढाइ भए ECD,1,2,3,4,5,6,7 सबैलाइ टिक लगाउनु पर्छ ।

त्यसपछि शिक्षकहरुको दरबन्दी लगायत बिबरण भर्नुुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि विद्यालयमा प्राविधिक धार चलेको नचलेको,  विद्यालयमा प्राविधिक धार चलेको नचलेको, विद्यालयमा प्राविधिक धार चलेको नचलेको,  विद्यालयमा प्राविधिक धार चलेको नचलेको, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयको पठनपाठन भएको नभएको, CEHRD बाट नमुना विकासका लागि छनोट भएको विद्यालय भएको नभएको, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था भएको नभएको, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था भएको नभएको,  विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालित विद्यालय भएको नभएको लगायत विवरणमा टिक लगाउनु पर्छ र सेभ गर्नु पर्दछ ।

२. दोस्रो पटक ECD को विवरण भर्नुपर्दछ ।

जसमा इसिडी संख्या र पढाउने शिक्षकको नाम, शैक्षिक योग्यता लगायत विवरण भरेर सेभ गर्नु पर्दछ ।

इसिडीको लागि शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था कक्षामा बसाइको व्यवस्था लगायत विवरण भर्नु पर्ने हुन्छ ।

साथै इसिडीमा सिकाइका लागि प्रयोग हुने शैक्षिक सामाग्रीको बारेमा संख्या लेख्नुपर्दछ ।

अन्तमा सेभ गरेपछि इसिडीको बारेमा गर्ने काम सकिन्छ ।

३. तेस्रोमा म्यानेजमेन्ट र अन्यमा गरेर बिस्तार आफ्नो बिद्यालयको बारेमा थोरै थोरै भर्दै सेभ गर्नु पर्दछ । अन्तमा काम सकेर सेभ गर्छु भनेर कुरेर बस्नु हुदैन जसले गर्दा इरर आउने सम्भावना हुन्छ ।

टेक्टबुक बिवरण भन्दा माथि कतै नछोडी भनेर एक पटक सेभ गर्नुस अनि फेरी बाकी भर्दै जानुस । यदि इमिस लगइन गरेको १० मिनेट जति भएको छ भने एक पटक लगआउट गरेर लगइन गरेर काम गर्दा इरर आउदैन र सजिल्यै सेभ पनि हुन्छ ।

४. Manage exam  मा गएर इसिडी बाहेक सबै कक्षाको मार्क इन्ट्री गर्नु ।  मार्क हाल्दा एक एक बिषयमा मात्र टिक लगाएर मार्क हाल्दै सेभ गर्दै काम गर्दै गर्दा इरर नआउने र सजिलो हुने । कक्षा १ देखी ३ सम्म थिमको आधारमा नम्बर हाल्नु तर १०० नम्बरमा परीक्षा लिएको भए थिमको आधारमा फुल मार्कमा कन्भर्ट गरी नम्बर हाल्नुहोला । जस्तै : कक्षा १ को No. Of Learning Achievement मा १५० छ भने फुल मार्क ६०० हुन्छ । कक्षा १ मा नेपालीमा जम्मा ८० नम्बर ल्यायो भने ६०० मा कन्भर्ट गरी इमिसमा मार्क हाल्नु पर्दछ ।

साथै ४ देखी ८ सम्म ३, ३६ र १० मा बिभाजन परी प्रयोगात्मक नम्बर हाल्नु पर्दछ र लेखेर ल्याएको नम्बर ५० भएको ठाउमा राख्नु पर्दछ । ९ मा पनि २५ ७५ मा नम्बर हाल्नु पर्दछ भने कक्षा १० को हकमा नम्बर हाल्नु पर्दैन । कक्षा ८ को परीक्षा पालिका स्तरिय हुने हुदा प्रयोगात्मक नम्बर हालेपछि बाकी परीक्षामा लेखेर ल्याएको नम्बर पालिकाले नै हाल्नु पर्दछ । Manage Exam को Admit Card  मा गएर सिम्बोल राख्न सकिन्छ । जस्तै कक्षा १ को  राख्नु छ भने २०८० सालको कक्षा १ को रोल्नं. को १ को राख्नु छ भने २०८००१०१ राखेर माथि Generate symbol number मा Click  गर्नु पर्दछ ।

५. इसिडीमा हाजीरमात्र र कक्षा १ देखी माथी स्कलरसिप (schlorship) र हाजीर हालेर सेभ गर्नु पर्दछ । ठाउ अनुसार स्कलरसिप फरक पनि हुन सक्छ तर छात्रा र दलित अलि बढी हुने हुदा सबै भन्दा पहिला माथि छात्रा लेखेको ठाउमा डबल double click गर्नु अनि दलितमा गर्नु अनि ठाउ अनुसार अन्य पनि हुन सक्ने भएको कारण त्यसमा पनि टिक लगायन सकिन्छ । अन्तमा कक्षा कक्षाको काम सकेर सेभ गर्नुपर्दछ ।

६. अपडेट गर्ने : अब निजी वा सरकारीलाई एउटै सफ्टवेर प्रयोग भएको र सरकारी स्कुलमा पनि Nursary ,LKG, UKG जस्ता कक्षामा पढाउने हुदा सबैको सिस्टम एउटै हुन्छ ।  त्यसकारण १ कक्षामा जानेलाई मात्र पास गर्ने , अनि बाकी अरुलाई Repeated, स्कुल छाडेको भए Dropped Out, गर्ने तर हाजीर हालेको छैन भने रातो रंगमा आउछ र अपडेट गर्ने बटम enable  हुदैन ।

७. अपडेट गर्दा ख्याल गर्ने, जस्तै पास भई आफ्नै स्कुलमा पढुने, पास भएर अर्को स्कुलमा सरुवा हुने, आफ्नै स्कुलमा एक कक्षा माथि चढाउने, त्यही कक्षा दोहोयाउने र अन्तीम परीक्षा नदिएर स्कुल छोडुने विद्यार्थीहरुलाई पहिला पहिचान गर्ने अनि त्यही अनुसार टिक लगाएर सेभ गर्ने । यदि यसरी काम गर्दा पनि बिग्रीएमा undo upgrade  मा गइ बिद्यार्थीको ID Number  का आधारमा सर्च गरी undo गर्न सकिने तर droup out भएको अबस्थामा undo upgrage गर्न नमिल्ने ।

८. यदि हाजीर कापीमा नाम भएको तर इमिसमा छुुटेको अवस्थामा २०८० छानेर छुट भएका विद्यार्थीहरु add गर्न सकिने ।  विद्यार्थीहरु add  गर्दा कुनै पनि ठाउ नछोडी डाटा भर्दा इरर आउदैन । र सुरुमै फोटो आवश्यक पनि पर्दैन ।

९. कक्षा अपडेट गर्दाको अरु स्कुलमा गएका बिद्यार्थीको नाम लिस्ट students transfer  मा हुने हुदा त्यहा गएर कुन कक्षाको हो click  गरी लोड गर्दा देखाउछ । विद्यार्थीको नामको छेउमा रहेको transfer मा click गरी प्रदेश, जिल्ला, पालिकामा click  गरी लोडमा click गर्ने र स्कुलहरुको नाम खोजीमा विद्यार्थी गएको स्कुलको नाममा Click गरी transfer गर्न सकिन्छ ।

साथै अरु स्कुलबाट transfer  गरी पठाएको अवस्थामा students Accept  मा गइ लोड गरी Accept गर्न सकिन्छ ।

१०. एउटा बिद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जादा कक्षा घटाएर वा कक्षा बढाएर राख्न नपाइने, यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने ।

मुख्य कुरा: पासवर्ड लक लगाएत अन्य कुरामा पालिकाबाट सहयाेग पाइने हुदा इमिसमा काम गर्ने कर्मचारीले  आफ्नाे पालिकामा इमिसकै काम गर्ने कर्मचारी सरहरूकाे सम्पर्क भैरहन अती नै अावश्यक रहन्छ ।

लेखक: बिनाेद बजगाइ, सल्लाह र सुझाबकाे अपेक्षा

CEHRD बाट इमिस २०८१ अपडेट सम्बन्धमा केही थप जानकारी

क. विद्यार्थी अपडेट गर्नुभन्दा पहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने कामहरुः

१. शैक्षिक सत्र २०८० अनुसार विद्यार्थी विवरण तयार गर्ने।

२. School Profile Update गर्ने। (Basic Profile, ECED Information, Management & Other)

३. छात्रवृत्ती र विध्यार्थिको बार्षिक हाजिरी अपडेट गर्ने।

४. बार्षिक परीक्षाको अंक प्रवृष्टि गर्ने।

५. २०८० सालको विद्यार्थी विवरणमा विद्यार्थी देखिएन भने पहिला २०८० सालमा Add Student बाट विद्यार्थी Entry गर्ने

६. Student Record भित्र Update मेनुबाट विद्यार्थीको कक्षा अपडेट गर्ने ।

Student Update सम्बन्धमा

१. विद्यालयको एउटा कक्षाबाट उही विद्यालयको उपल्लो कक्षामा जाने विद्यार्थीलाई Passed गराउने ।

२. . एउटा विद्यालयबाट कक्षा उत्तीर्ण भइ अर्को विद्यालयमा उपल्लो कक्षामा जाने विद्यार्थीलाई Passed and Transferred गराउने

३. उही विद्यालयको एउटा कक्षाबाट उही विद्यालयको एक कक्षा vप्टिएर जाने विद्यार्थीलाई Double Promoted गर्ने

४. विद्यालयको एउटा कक्षामा कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थीलाई

Repeated गर्ने

५. एउटा विद्यालयमा कक्षा दोहोर्याउने तर अर्को विद्यालयमा

पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई Repeated and Transfer गर्ने

६. विद्यालयमा अध्ययन गरेको तर अन्तिम परीक्षा नदिई विद्यार्थी कहाँ गएको हो थाहा नभएको विद्यार्थीलाई Dropout गर्ने

७. कक्षा १० का विद्यार्थीलाई Passed and Transfer

गर्ने . कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई Passed गर्ने ।

ख. विदेशबाट आइ विद्यालयमा भर्ना भएका, पहिले विद्यालयमा रही गत विगत वर्षमा विद्यालयबाट हराएका र पुन अध्ययन गर्न आएका र अनौपचारिक विधिबाट अध्ययन गरी विद्यालयको कुनै कक्षामा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीको हकमा स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी Student Add गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

ग. इमिस कोड नलिएको विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीको हकमा उक्त इमिस कोड नलिएको विद्यालयलाई इमिस कोड लिन   nufउने । इमिस कोड लिएपछि उक् विद्यालयले २०८० सालमा विद्यार्थी भर्ना देखाउने र त्यसपछि विद्यार्थी अपडेट/अपग्रेड गर्ने

घ. एउटा विद्यालयमा पास भई अर्को विद्यालयमा जाने विद्यार्थीलाई Double Promoted नगराउने ।

ङ. एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गएका विद्यार्थीलाई Downgrade गराई भर्ना नगराउने ।

च. शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हकमा २/४ दिनमा थप सुविधा र विवरण सहितको मेनु आउने भएकोले त्यो समयसम्म कुर्ने

छ. विद्यालयते इमिस कोड लिनका लागि विद्यालयले प्राप्त गरेको अनुमति पत्र सहित आपनो स्थानीय तहमा निवेदन दिने ।

विद्यालयको निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।

ज. इमिस कोड पाएपछि विद्यालयले आफ्नो विद्यालय शैक्षिक

सत्र २०८० मा सञ्चालन भएको भए २०८० देखि कै विवरण अद्यावधिक गर्न लगाउने र शैक्षिक सत्र २०८१ देखि मात्र सञ्चालन भएको भए आफ्नो स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विवरण अद्यावधिक गर्ने गराउने ।

 

Facebook Comments Box
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

सम्बन्धित समाचार